Best Lokal A : GOSANKE
00379
Showa Sanshoku - 63 cm
Owner
Herru santoso (Magetan)
Handling
EDO NISHIKIGOI (Tuban)
Breeder
-
Best Lokal B : MELATI
00779
Shiro Utsuri - 64 cm
Owner
Herru santoso (Magetan)
Handling
Ikigai .Ltd x parahyangan koi (Bandung)
Breeder
-
Best Lokal C : ANGGREK
00668
Kawarimono - 65 cm
Owner
Etam Makmur (Malang)
Handling
Pas-koi Pasuruan (Pasuruan )
Breeder
Top Koi Farm (Surabaya)
Best Lokal D : CEMPAKA
00607
Hi/KiUtsurimono - 65 cm
Owner
DAVID RAHARDJA (JAKARTA)
Handling
1st HIPMI KOI SHOW (Jakarta)
Breeder
Nusa Koi Farm (Kediri)
Best Lokal E : KAMBOJA
01265
Kawari Mujimono - 70 cm
Owner
Joi Fando (Semarang)
Handling
1st Cirebon koi show (Cirebon )
Breeder
-